DİJİTAL DÖNÜŞÜME DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dijital Dönüşüm Destek Programı ile dijital dönüşüm alanındaki yatırımları, teşvik sistemi kapsamında öncelikli yatırımlar olarak destekleyeceğiz.” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME DESTEK
Yayınlama: 10.10.2023
10
A+
A-

Bakan Kacır, Vizyon 100 Platformu tarafından organize edilen 5. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’ne çevrim içi katıldı. Bu zirveyle birlikte; iş dünyasının farklı sektörlerinde, dijitalleşme alanındaki yaklaşım, strateji ve çözüm önerilerini görme, firmalar arasında iş birliklerini geliştirme fırsatının elde edilmiş olunacağını belirten Kacır, şunları söyledi:

AR-GE VE İNOVASYON ALTYAPISI: Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla, dev bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı inşa ederek, dijital dönüşümde işletmelerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda teknoparklarımız, işletmelerimizin dijital dönüşümü açısından önemli merkezler konumunda. Teknoparklarımızda yer alan 9600 firmamızın 463’ü dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteriyor, bu firmalarda yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.

9 BİN PROJE: Bilim ve teknolojide öncü kuruluşumuz TÜBİTAK’la birlikte, dijital dönüşüm alanında son 20 yılda, 9 bin projeye yaklaşık 26 milyar lira destek sağladık. TÜBİTAK tarafından belirlenen “Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları”nın her 2’sinden 1’ini “Dijitalleşme” odağında hizmete alıyoruz. Bu alandaki projeleri öncelikli olarak destekliyoruz.

KAMU YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ: Ayrıca ağustos ayında açtığımız “Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi” çağrımız ile; kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesini, yapay zekâ alanındaki bilgi birikiminin bu çözümler için kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.

DİJİTAL TÜRK LİRASI: Finans sektörü, dijital teknolojilerden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Bu bağlamda, finans teknolojilerinde önemli rol üstlenecek Dijital Türk Lirası çalışmalarını başlattık. TÜBİTAK’la, Dijital Türk Lirası İş birliği Platformunda yeni nesil dijital paramızın kavramsal tasarımı ve kriptolojik altyapısını, yani temel teknolojilerini geliştiriyoruz.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ: Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimi için hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız kapsamında; Dijital Dönüşüm Çağrısı başta olmak üzere Mobilite ve Üretimde Yapısal Dönüşüm çağrıları ile bilişim sektörüne doğrudan destek sağlıyoruz.  Dijital dönüşüm çağrısı ile 36 projeyi destekleyerek, 290 milyon dolar yatırımın önünü açtık.

MODEL FABRİKALAR: İşletmelerimizin verimliliğinin artırılması ve dijital do¨nu¨s¸u¨m su¨reçlerinin hızlandırılması adına Model Fabrikalarımızı uygulamaya aldık. Model fabrikalarımızda is¸letmelerimize; su¨rekli iyiles¸tirme, yalın u¨retim, dijital do¨nu¨s¸u¨m gibi konularda egˆitim ve danıs¸manlık hizmetleri sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde kurduğumuz model fabrikaların sayısını 8’den 14’e çıkarmayı planlıyoruz.

KOBİGEL: Dijital dönüşüm odaklı destek programımızla da firmalarımızın finansman ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. KOSGEB vasıtasıyla yürüttüğümüz KOBİGEL programı ile teknoloji geliştiricisi ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizi destekliyoruz.  Bugüne kadar KOBİGEL programıyla yaklaşık 3,2 milyar lira ile KOBİ’lerimizin yanında olduk.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME DESTEK: Yakın zamanda uygulamaya alacağımız Dijital Dönüşüm Destek Programı ile dijital dönüşüm alanındaki yatırımları, teşvik sistemi kapsamında öncelikli yatırımlar olarak destekleyeceğiz. Dijital dönüşümün getirdiği rekabetçilik atmosferinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için bir yandan da uluslararası iş birliklerine özel önem veriyoruz.

DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI: Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere firmalarımızın dijital dönüşümüne yönelik desteklerimizi güçlendirmek amacıyla, 7,5 milyar Avro bütçeli Dijital Avrupa Programına katılım sağladık. KOBİ’lerimiz program kapsamında Avrupa çapında kurulacak altyapılara erişebilecekleri gibi, programın bir bileşeni olarak ülkemizde kurulumu tamamlanacak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinden, yatırım öncesi test, yatırımcı bulma desteği gibi hizmetlerden faydalanabilecek.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI: Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir yere sahip MEXT ile ulusal ve uluslararası düzeyde en başarılı teknoloji ve çözüm sağlayıcılarından oluşan ekosistem ağımız ve iş ortaklarımız tek çatı altında buluşuyor. Teknolojide küresel eğilimleri ilk elden takip etme fırsatı buluyor, dünyanın en önde gelen akademisyen, girişimci ve teknoloji şirketleriyle doğrudan bağlantı kuruyoruz. İşletmelerimizin dijital dönüşümden elde ettiği kazanımlar artıkça teknoloji yatırımları da artmaya devam edecek. Dijital dönüşüm alanında yürüttüğümüz politika ve stratejilerin odağında gördüğümüz insan kaynağımıza dijital yetkinlikler kazandırıyoruz.

DENEYAP: 81 ilimizde kurduğumuz DENEYAP Teknoloji Atölyeleriyle, düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerle insan kaynağımızı küçük yaşlardan itibaren dijital dönüşüme hazırlıyoruz.

SEKTÖR KAMPÜSTE: Sektör Kampüste programımız kapsamında, 78 firmamızın katılımıyla, 65 üniversitemizde 10 binden fazla öğrencimizin dijital yetkinliklerini güçlendiriyoruz. Ekol 42 okulları ile yeni nesil yazılımcılarımızı ileri teknolojileri geliştirmek ve şekillendirmek üzere hazırlıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda; küresel teknolojik eğilimleri yetkin insan kaynağımızla buluşturacak, sürekli değişen teknolojik trendlere uyum sağlayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ: Üç kıtanın merkezi Türkiye’yi, küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştüreceğiz. Ülkemizi dijital dönüşümde de küresel bir oyuncu haline getireceğiz. Önümüzdeki dönemde, dijital dönüşümde önemli bir paya sahip yapay zekâ, yazılım, robot teknolojileri ve haberleşme gibi alanlarında lider milli teknoloji girişimleri çıkaracağız. Bu süreçte bizler sizlere desteğimizi sürdüreceğiz. İş dünyamızla, sivil toplum ve meslek kuruluşlarımızla ve üniversitelerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.

Kaynak: SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.