Halk Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’de bedelli sermaye artırımına yönelik karar alındı.

Halk Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı
Yayınlama: 03.10.2023
4
A+
A-

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de bedelli sermaye artırımına yönelik karar alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Esas sözleşmenin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin 7.500.000.000 Türk Lirası olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.645.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 91,18541 oranında 1.500.000.000 Türk Lirası artırılarak 3.145.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, artırılan 1.500.000.000 Türk Lirası sermayeyi temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 1.500.000.000 adet payın esas sözleşmede A Grubu paylara tanınan imtiyazlar korunacak şekilde 24.267.122,255 adedin A grubu nama yazılı, 1.475.732.877,745 adedin B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında A Grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B Grubu hamiline yazılı paylar için B Grubu hamiline yazılı pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B Grubu payların 2 iş günü nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan satışa sunulmasına, satılamayan payların iptal edilmesine, 2 günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilmesine, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin kaydileştirmeyle ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, VII-128.1 sayılı pay tebliği madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanarak, izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanmasına, sermaye artırımı işlemleri kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izahname ve diğer belgelerin imzalanması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için SPK, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için genel müdürlüğe yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.''
 


SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.