Köşe Yazıları

09.04.2024
Ülkemizde özellikle büyük kentlerimizde en büyük sorunlardan biri de trafik yoğunluğudur. Öyle ki her gün trafiğe yeni araç çıkması, yolların yetersizliği, araçların birçoğunun tek kişi ile trafiğe çıkması gibi nedenler sorunun çözümünü güçleştirmektedir. Bankaların (içinde bulunduğumuz süreç hariç) kolay kredi...
04.04.2024
Ülkemizde tarım ürünleri maliyetleri, enflasyonla birlikte maalesef artmaya devam ediyor. Tarım üreticilerimiz de bu durumdan olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz haldedir. Tarım girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı tarlasını ekmeyen, ekim alanlarını boş bırakan çiftçilerimizi yazılı ve görsel bakımdan izlemekteyiz. Son bir yıla bakıldığında...
02.04.2024
Enflasyon halk arasında bilindiği gibi hayat pahalılığı anlamına gelmemektedir. Genel olarak fiyatların yükselmesi, alım gücünün azalması anlamında kullanılır ve birkaç çeşidi vardır. Tüketici fiyat enflasyonu, üretici fiyat enflasyonu (talep enflasyonu, arz enflasyonu) en çok karşımıza çıkan çeşitleridir. Bunun dışında bir...
02.04.2024
Yeraltısuyu doğada yenilenebilir bir kaynak olarak, elde edilmesi pratik, çabuk ve arıtım masrafları az olduğu iÁin tercih edilmektedir. Ayrıca nükleer ve kimyasal kirlenmeye yüzey suyuna göre daha geç maruz kalır. “Yeraltısuyunun Kirlenmesi” teriminin tanımı; hastalık veya zehirlenme gibi halk sağlığı...
01.04.2024
Hayvancılık, ekonomi açısından önemli bir gelir kaynağı ve olmazsa olmazlardandır. İnsanların gerekli besinleri alabilmesi ve dengeli beslenebilmesi açısından et, süt, yumurta ve yan ürünleri almak zorundadır. Bunun yanında deri, yün, kıl gibi ürünlerden de yararlanabilmek için hayvancılık sektörünün gelişimi ve...
30.03.2024
Yazının amacı yerel seçim öncesinde, gerçek rakamlar eşliğinde Türkiye’nin fotoğrafını çekmektir. I.Giriş 2018 başlangıçlı kriz sürecinde, Haziran 2023’e kadar uygulanan yanlış ekonomi politikaları, krizi daha da derinlere sürüklemiştir. Pandemi, deprem, seçimler, yangını körükleyen gelişmeler olmuştur. Haziran 2023’te Rasyonel Politikalara dönülmüş,...
29.03.2024
Ülkelerin ekonomik göstergeleri arasında yer alan sanayi üretim endeksi, ekonomik büyüme hesaplanırken kullanılan en önemli faktörlerden biridir. Ekonomik büyüme hesaplanırken sanayi üretim endeksinin yanında ihracat, işsizlik rakamları, halkın gelir düzeyinin yükselmesi gibi faktörler de etkendir. Bu endeks ülkede tüketim ve...
26.03.2024
Bir ülkenin ekonomide güven sağlamasının en önemli koşullarından biri de işsizliğin azalması, istihdamın çoğalmasıdır. Bu anlamda devlet yatırım programları, iş alanları açmayı hedefler. Ülkedeki çalışan sayısı arttıkça refah düzeyinin yükseldiği anlamı çıkacaktır. Çalışan kesim gelir elde edeceği için harcamaları da...
22.03.2024
İş dünyasında rekabetçi olabilmek için gereken yetenekler ve becerilerin sürekli olarak değiştiği bir dönemde yapay zeka önemli bir rol oynuyor. Sürekli öğrenme kültürünü oluşturmak için yapay zeka, çalışanlara istedikleri anda erişebilecekleri ve ilgili eğitim içeriğine zamanında ulaşabilecekleri bir ortam sağlayabilir....
22.03.2024
Dijital öğrenme, günümüz iş dünyasında giderek daha önemli hale gelmektedir. İşletmeler, çalışanlarının beceri setlerini güçlendirmek, sürekli öğrenmeyi teşvik etmek ve rekabet avantajı elde etmek için dijital öğrenme yöntemlerine başvurmaktadır. Ancak, bu dönüşümü gerçekleştirmek için somut adımlara ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır....
22.03.2024
Herkes tarafından bilinen, ancak zaman, maliyet ve erişim gibi engellerden dolayı belki de uygulanamayan dijital dönüşümün formülleri artık parmaklarınızın ucunda! Teknolojinin altın çağında, rekabette öne geçmek ve sürekli gelişimin kapılarını aralamak için dijital çağın sunduğu imkanları değerlendirmek şart! Peki bu...
17.03.2024
Son üç yılda ramazan pidesinin kilogram fiyatına yüzde 445 zam geldi. En düşük emekli maaşı ile geçinen emeklilerin satın alabileceği pide sayısı son bir yılda eksildi. Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon emeklilerin alım gücüne doğrudan yansıyor. Emekliler için ekonomik açıdan son...
16.03.2024
2023 yılı gelirlerini beyan ettiğimiz bu günlerde, mesken kira geliri elde eden vatandaşlar için birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Özellikle 21.000 TL üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname verme zorunluluğu ve bu istisna tutarı üzerindeki gelirlerde uygulanacak kurallar önem taşımaktadır. –...
16.03.2024
Mart ayında vergi dünyasındaki serüvenimize ücret gelirleri açısından devam ediyoruz. Tek işverenden elde ettiğiniz ücret geliri, 1.900.000 TL’ye kadar ise ve bordronuzda gelir vergisi kesilmişse, bu durumda beyanname vermenize gerek yoktur. Ancak bu tutarı aşan ücret gelirleri için beyanname verilmesi...
13.03.2024
Oyun teorisi, bir zamanlar psikoloji, matematik, felsefe ve diğer akademik alanların kapsamlı bir karışımını bir araya getiren devrim niteliğinde disiplinler arası bir fenomen olarak ortaya çıkmıştır. Oyun teorisyenleri, disipline katkılarından dolayı İktisadi Bilimlerde Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür. Ancak akademik düzeyin...
13.03.2024
Para politikasının etkisini gecikmeli olarak, 6-18 ay gibi bir sürede gösterdiğini biliyoruz. Krizle mücadelede uygulanan programın başarısını uzun vadeli eğilimlere bakarak değerlendirmemiz gerekir. Kullanılan verilerin mevsimlik etkilerden arındırılmış olmasında yarar var. Yaşanan anlık-haftalık-aylık olumsuz gelişmeler üzerine karamsar yorumlar yapmak, kriz...
10.03.2024
2023 sonu itibarıyla Türkiye’de ikamet eden kişi sayısı bir önceki yıla göre sadece 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin kişi oldu. Türkiye’nin nüfusu 2023 yılında neredeyse hiç artmadı. 2023 sonu itibarıyla Türkiye’de ikamet eden kişi sayısı bir...
08.03.2024
Her yıl 8 Mart’ta kutladığımız Dünya Kadınlar Günü, biz kadınların sosyal, ekonomik ve politik başarılarını kutlamak için bir fırsat olmanın yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş dünyasına katkısına odaklanmak için de bir vesile… Ancak bu eşitlik yaklaşımını ‘reklam/pr’ çalışmalarının ötesine...
07.03.2024
Enflasyonun birçok çeşidi mevcuttur ve tüm bu çeşitler TÜİK tarafından belirli dönemlerde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Doğal olarak bizleri vatandaş olarak en çok ilgilendiren tüketici fiyat endeksi olduğundan diğer enflasyon çeşitlerine çoğunlukla ilgi göstermeyebiliriz ama hepimizin bilmesi gereken diğer endeksleri de...
05.03.2024
Ülkemiz yıllardan bu yana dış ticaret açığı veya cari açık vermektedir. Bunun yegâne sebebi yurt dışına bağımlı olduğumuz bazı temel ihtiyaçların ithalat yoluyla karşılanmasıdır. Dış ticaret açığını azaltmak veya fazla vermek ise ihracatın ithalattan fazla olması durumunda gerçekleşecektir. Dışa bağımlı...
05.03.2024
Evet hepimiz hemfikiriz, teknolojinin baş döndürücü hızıyla ilerlediği bu çağda, her sektörde olduğu gibi iş dünyasında da dönüşüm kaçınılmaz. Ama… 🔹 Dijital dönüşümün anahtarının teknoloji yatırımlarında olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı olur. 🔹Bu dönüşümün temelinde yatan asıl güç, insan psikolojisidir....
05.03.2024
Dışa bağımlılık, dış ticaret açığı vermenin temel nedenlerinden biridir. Bazı ürünleri ithal etmek zorunda olan ülkeler maksimum seviyede üretim yaparak ihracatını ithalatından daha yüksek rakamlara ulaştırmadığı sürece dış ticaret açığı vermekten kurtulmaları mümkün değildir. Yani dış ticaret açığını en aza...
04.03.2024
Teknolojinin hızla gelişmesi iş dünyasını da kökten değiştiriyor.  Dijital çağın getirdiği yenilikler, iş modellerini de dönüştürüyor. Bu dönüşümden etkilenen sadece büyük şirketler değil, tüm işletmeler…. Peki dijital çağda iş modellerinde neler değişti? Müşteri Deneyimi: Müşteriler artık her zamankinden daha fazla güce...
01.03.2024
İşsizlik denince hepimizin aklına iş arayıp da bulamayan kesim gelmektedir. Hâlbuki işsizlik oranları hesaplanırken 15 yaşından daha büyük,15 gün içinde çalışmaya hazır kişiler baz alınmaktadır. İş bulmaktan ümidini kesmiş olanlar, engelliler, öğrenciler bu hesaba dahil edilmemektedir. Türkiye istatistik kurumu her...
29.02.2024
Dijital çağ, her alanda olduğu gibi iş dünyasını da kökten değiştirdi. Teknolojinin hızla gelişmesi ve yeni iş modellerinin ortaya çıkması, işletmelerin sürekli öğrenmeye ve yenilenmeye ihtiyaç duymasına neden oldu. Bu değişime ayak uyduran ve “öğrenen işletmeler” haline gelenler ise pazarda...
28.02.2024
Türkiye’de Euro bazında asgari ücret son iki yılda neredeyse ikiye katlandı. Ancak yüzde 87’lik artışa rağmen Türkiye, 26 Avrupa ülkesi içinde son sıralardaki yerini koruyor. Yeni açıklanan AB verilerine göre Ocak 2024’te Türkiye’de “brüt asgari ücret” 613 Euro oldu. AB...
28.02.2024
Ülkemizde tarım ürünleri maliyetleri, enflasyonla birlikte maalesef artmaya devam ediyor. Tarım üreticilerimiz de bu durumdan olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz haldedir. Tarım girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı tarlasını ekmeyen, ekim alanlarını boş bırakan çiftçilerimizi yazılı ve görsel bakımdan izlemekteyiz. Son bir yıla bakıldığında...
26.02.2024
İnşaat maliyet fiyatları, kira ve konut fiyatları günümüzün en güncel konularından sadece biridir. Çünkü astronomik seviyelere gelen kira ücretler ve ev bulmakta zorlanan büyük kesim, inşaat maliyet endeksinden etkilenen ve geleceğe dönük plan ve program yapamayan vatandaşlarımızın en büyük problemi...
26.02.2024
Ülkemizde tarım ürünleri maliyetleri, enflasyonla birlikte maalesef artmaya devam ediyor. Tarım üreticilerimiz de bu durumdan olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz haldedir. Tarım girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı tarlasını ekmeyen, ekim alanlarını boş bırakan çiftçilerimizi yazılı ve görsel bakımdan izlemekteyiz. Son bir yıla bakıldığında...
23.02.2024
Günümüz dünyasında, küresel ölçekte birçok zorlukla karşılaşmaktayız. İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, siyasi istikrarsızlık ve sağlık krizleri gibi konular, insanlığın karşı karşıya olduğu önemli sorunlardır. Ancak aynı zamanda, bu zorluklarla birlikte bir dizi fırsat da ortaya çıkmaktadır. Bu makalede, küresel zorlukları...