Piyasadan haberler

DIRIT… Şirket adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binası 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ’nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmış idi.

Piyasadan haberler
Yayınlama: 06.10.2023
5
A+
A-

Bilindiği üzere ilgili karara şirket tarafından itiraz edilmiş ve ISPARTA İCRA HUKUK MAHKESİ'nde 2022/320 sayılı esas dosyası ile mahkeme süreci başlamıştı. Söz konusu davanın bugün duruşması yapılmış ve bir sonraki duruşmanın 12.10.2023 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.

DOHOL… Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ’nin sahibi olduğu %82,29 oranındaki Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket) paylarının tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması sonucunda ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Şirket’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere, beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 8,9002 TL üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna SPK tarafından onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

KRVGD… Şirketin maliki olduğu; Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi, No:9/1, Beylikdüzü, İstanbul'da bulunan 531 ada – 1/2 parseller üzerindeki jelly üretim tesisinin; Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20 . maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme” yöntemi ile Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine,
2- Bölünen üretim tesisinin Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye olarak konulmasına ve bu konulan değerin Şirket uhdesinde kalmasına,
3- Kısmi bölünme işlemleri için 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına, karar verilmiştir.

KENT… 20.12.2022 tarihli KAP açıklamasına istinaden Rekabet Kurulu'nun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Şirkete 8.775.984,66 TL idari para cezası veren 15/12/2022 tarih ve 22-55/863-357 sayılı gerekçeli kararı, Şirkete tebliğ edilmiştir. Yasal süre içerisinde idari para cezasının iptaline ilişkin bir hukuki aksiyon alınıp alınmayacağı hususları, Şirketçe değerlendirilmektedir.

THYAO… Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 05.10.2023 tarihinde Ortaklığımızın “B” seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, not görünümünü Türkiye ile benzer şekilde Negatif ‘ten Durağan'a yükseltmiştir. S&P ayrıca, Ortaklığın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarına ait kredi notunu “B” olarak teyit etmiştir.

Kaynak A1 Capital


SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.