Piyasadan haberler

BIOEN… Şirket Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (“Şirket”) hakkında basın, sosyal medya, iletişim uygulamaları, dijital mecra ve benzeri yerlerde birtakım haberlerin çıkması üzerine yatırımcılardan telefon ve e-posta yoluyla gelen bilgi taleplerine istinaden SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

Piyasadan haberler
Yayınlama: 18.10.2023
1
A+
A-

BIOEN… Şirket Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (“Şirket”) hakkında basın, sosyal medya, iletişim uygulamaları, dijital mecra ve benzeri yerlerde birtakım haberlerin çıkması üzerine yatırımcılardan telefon ve e-posta yoluyla gelen bilgi taleplerine istinaden SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Şirketin 29.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketin stratejik opsiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla potansiyel yatırımcılar ile görüşmelerin yapılmasının planlandığı, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi neticesinde farklı finansman kaynakları ve ortaklık opsiyonlarının değerlendirilebileceği ve bu çerçevede, gerekli olabilecek her türlü stratejik opsiyonun araştırılması, değerleme ve finansal analiz çalışmaları için bu işlem ile ilgili münhasır finansal danışman olarak hareket etmek üzere Credia Partners Danışmanlık A.Ş. yetkilendirildiği Şirketimiz tarafından açıklanmıştı. Bu çerçevede bir grup potansiyel yatırımcı ile ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Henüz herhangi bir potansiyel yatırımcı ile sözleşme müzakerelerine başlanmamıştır. Sürecin ilerleyişine uygun olarak, herhangi bir potansiyel yatırımcı ile ileri bir aşamaya geçilir ise kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler gecikmeksizin yapılacaktır.

DOAS… Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; bağlı ortaklığı Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye (D-Charge) ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti göstermek üzere şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. D-Charge markasıyla faaliyetini sürdürecek olan Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ, ülkenin tüm bölgelerinde elektrikli araç şarj hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

KTLEV… Gaziantep ilindeki üçüncü şubesi “Gaziantep Binevler Şubesi” unvanı ile 20.10.2023 tarihinde faaliyete başlayacaktır.

ICUGS… Tahsisli sermaye artırımı talebi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çeşitli kurumlardan bilgi beklenilmesi ve bu bilgi akışının yıl sonuna kadar gelemeyebileceği ihtimali dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. Maddesi birinci fıkrası (b) , 22/ı bentleri ve 26/1 fıkrasında yer alan Girişim Sermayesi Yatırımlarına ilişkin sınırlamaya uyum sağlanmasına ilişkin 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.

PINSU… Rekabet Kurulunun ambalajlı su sektörüne yönelik olarak yaptığı ön araştırma sonucunda teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri hususunda soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına ve 4054 sayılı Kanun'un 41.maddesi uyarınca şikayetin reddine karar verilmiştir.

SASA… Paya dönüştürülen 17.900.000 Euro nominal tutarlı tahvil karşılığı verilen 23.111.684 TL nominal değerli paylar, Şirket çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı ve tahsisli olarak 5.298.542.110,10 TL'den 5.321.653.794,10 TL'ye yükseltilmesi karşılığında ihraç edilen SASA paylarından karşılanmıştır. Söz konusu işlem sonucunda 22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin tamamı itfa edilmiştir.

SOKE… Şirket, Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. sermaye artırım sonrasında paylarının %12,65' ine sahip olması için Rudi's'in mevcut ortakları ile 22.09.2023 tarihinde sözleşme imzalayarak anlaşma sağlamıştı. Sözleşme tarihi itibari ile bir ay içerisinde tamamlanması planlanan ödemeler; nihai alım bedelinin kur farklarından kaynaklı olarak 87.040.000 TL yerine 734.600,00 TL fark ile 87.774.600,00 TL şeklinde gerçekleşerek tamamlanmıştır.

Kaynak A1 Capital


SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.