CUMHURİYETİMİZİN 100. YILIN DA TEKNOKENTLERİMİZ

Yayınlama: 29.10.2023
12
A+
A-

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; Ar-Ge ve inovasyon odaklı firmaları bünyelerine katarak teknolojiyi en iyi şekilde kullanan yüksek ve kaliteli çalışmaları iyileştirerek yeni teknolojik çıkarımları elde eden ve üreten belirli bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü, Ar-Ge merkezi veya Ar-Ge enstitüsünden faydalanarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasına büyük destek sağlayan bir bölge olarak kabul edilmektedir.

Dünya genelinde artan sosyal-ekonomik rekabetin, oluşturduğu açığın kapanmasında teknolojik ve bilimsel faaliyetlerin yeri çok büyüktür. Ülkelerin ekonomik kalkınması üzerinde işletmelerin inovasyon kabiliyetleri giderek daha belirleyici hale gelmektedir. İnovasyon ise araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ile bu faaliyetlerin çıktılarının ticarileştirilebilmesi ile gerçekleşebilmektedir.

Teknoparkların kurulduğu bölgelerde; nitelikli iş gücü, iş gücü üretkenliği gibi konularda önemli oranlarda artış görülebilmektedir. Teknoparklar, teknoloji yoğun bölgelerde orta ve ileri teknolojinin gelişmesi, bölgesel kalkınmaların ve birleşmelerinin gerçekleştirilmesi, üniversite ile sanayi arasındaki köprünün oluşturulmasına ve uluslararası platformlarda rekabet avantajı sağlanması amacı ile kurulmuştur. Teknoparklar bilginin üretilmesi ve ticarileştirmesi boyutuyla üniversite-sanayi işbirliğinin, girişimciliğin ve Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması için önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Kuluçka merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri, güncel gelişmekte olan teknolojilere yönelik seminerler, etkinlikler, mentorluk programları, markalaşma ve pazarlama eğitimleri, yurt dışı ve yurt içi pazarlar hakkında danışmanlık hizmeti gibi çeşitli hizmetler sağlanmaktadır. Ayrıca firmaların ihtiyaçlarına yönelik laboratuvar, prototip üretim atölyeleri vb. altyapı desteği sağlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sağladığı bu desteklerin amacı, yeni teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmaların kurulması ve Ar-Ge faaliyetlerinin sanayiye entegre etmek suretiyle yeni istihdam alanları ortaya çıkarmak ve özellikle bölgesel ekonomilerin gelişimini hızlandırabilmektir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin öncelikli amaçları üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de ilan edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısı 101’ e ulaşmıştır. Bu Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 87’si faaliyetlerini aktif olarak sürdürürken 14’ü alt yapı çalışmalarına devam etmektedir. 2022 yılından itibaren Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki toplam firma sayısı %26,8 oranında artmıştır ve bu artışa bağlı olarak %30,7 istihdam sayısında yükseliş gözlemlenmiştir. Elde edilen bu veri neticesinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin nitelikli istihdam sağlama, araştırma ve geliştirme çalışmalarına verdiği önemi görmekteyiz.

Kuluçka firma sayısında %37,5’ lik bir artış gözlemlenmekte. Artan kuluçka firma sayısı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yeni fikirlere, girişimci adaylarına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine doğrudan destek verdiğini göstermektedir.

Şimdiye kadar tamamlanan proje sayısı 54.291 ve devam etmekte olan proje sayısı 14.678’dir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülmekte olan projelerin ticarileşmesi sonucunda prototip ve lisans satış rakamları hariç toplam satış tutarı 303,8 milyar TL ve toplam ihracat tutarı 10 milyar Dolar’ dır.  Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin; patent tescil sayısı 1.831, süreci devam eden patent başvuru sayısı 3.567’dir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesi aşamasında önemli yere sahiptir.

Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde geleceğe inanç ve umutla bakıyoruz. Cumhuriyetimiz 100 yıl boyunca büyüdü, gelişti ve ilerledi. Bir ülkenin teknolojiye sahip olması demek o ülkenin teknolojik altyapısının üretime ve teknoloji transferine açık olması demektir. Bu süreçte ülkemizin kalkınması için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Böylece, güçlü, lider Türkiye Cumhuriyeti hepimizin vereceği ortak gayretle büyümeye devam edecektir.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HEPİMİZİN VERECEĞİ ORTAK GAYRETLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR.

Ülkemizin Parlayan Yıldızları

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA TEKNOKENTLERİMİZ

ÜLKEMİZİN PARLAYAN YILDIZLARI

 

 

Kaynak: SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.