DİJİTAL DÖNÜŞÜME TEŞVİK EDİLMELİ

Yayınlama: 10.09.2023
41
A+
A-
Cyberpark Genel Müdürü

Sürdürülebilirlik; içinde bulunduğumuz zamanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını, ekosistem üzerinde olumsuz etki yaratmadan ve gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden karşılamak anlamına gelmektedir. Sürdürülebilirlik; doğal çevreyi, ekonomik refahı ve toplumun sosyal eşitliğini korumak için çok önemlidir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri (Sustainable Development Goals – SDGs), Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve 2030 yılına kadar ulaşılmak istenen 17 global hedefi temsil eder.

Bu hedefler, küresel sürdürülebilirlik, eşitlik ve refah konularına odaklanır. Teknoloji ise bu hedeflere ulaşmada kritik bir role sahip olması sebebi ile yeni değer alanları yaratmaktadır. Çünkü teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve çeşitli sorunlara çözüm üretmek amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu sebeple teknoloji, sürdürülebilirliği sağlama potansiyeli taşımakta ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada yenilikçi yaklaşımlar sunarak önemli bir rol oynamaktadır.

Ülkemizde ekonomik büyüme, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan verimlilik; kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla elde edilen üretim ve hizmetlerin miktarı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Ülkemizin verimlilik düzeyini artırması, daha rekabetçi bir ekonomi yaratması ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlayabilmesi açısından önemlidir.

Bu noktada, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, üretkenliğin artırılarak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesi, işletmelerin verimliliklerini artırmak için dijital dönüşüme teşvik edilmesinin değeri büyüktür. Ayrıca kamu, özel sektör ve akademik kurumların iş birliği, verimlilik artışını desteklemek açısından önemlidir.

Türkiye, tüm paydaşları bir araya getirerek stratejik iş birlikleri kurmalı ve ülkemizin değerli kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. TÜBİTAK 1512 ile Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı’nı uygulamaya başlamıştır.

Bu kapsamda senede iki kez açılacak çağrılardan bir tanesini Yeşil Büyüme tematik çağrısı alanında gerçekleştirecektir. Sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaların desteklenmesi sonucunda, girişimcilerin zihninde farkındalık yaratılması ve teknolojik çözümlerin bu alanda iş fikirlerinde kullanılması ile olumlu yönde ilerlemeler ve gelişmeler kaydedildiğini söylemek mümkün.

Kaynak: SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.