Uzak Doğu Mucizesinin Anahtarı

Yayınlama: 07.12.2023
25
A+
A-
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

Genelde Uzak Doğu’da ve K. Avrupa’da transformasyonel yapılar günümüzde etkisini göstermişken;

Yaklaşık 3 çeyrek asırdır Toyota’nın başarısı bu kaynaktan gelmektedir. Bu başarının sırrına vakıf olabilmek için de Toyota’nın sahibinin oğlu, 1925 doğumlu hem iş adamı hem de bilim adamı olan Dr. Shoichiro Toyoda’nın 2010 yılındaki bir röportajına bakalım;

“Her gün bizim için onun bir sözünün ne anlama geldiğini düşünürüm. W.E. Deming’in öğrettikleri yönetimimizin nüvesini, özünü oluşturmaktadır.

Japonya’nın savaş sonrası gelişiminde ve toparlanmasında elzem bir rol oynadı.

Çığır açan ziyaretlerinin ardından, akademik camia ve endüstriyel liderler ciddiyetle Dr.Deming’in teorilerini ve felsefesini çalışmaya ve uygulamaya başladılar.

Dr. Deming’in felsefesine dayanan uygulamasını güçlendirmek ve yaymak için 1951’den itibaren her yıl Deming Ödülü işletmelere ve istatistiksel uygulamalara katkı yapanlara verilmeye başlandı.

(Dr.Toyoda’nın da istatistiksel uygulamalara katkı ödülü bulunmaktadır. İstatistiksel uygulamalara da 1951 yılından beri ödül verilmektedir. https://www.juse.or.jp/upload/files/Deming_prize_EN/list/DP3_DP_2023.pdf )

Biz Toyota’da Dr. Deming’in felsefesine dayanan geniş çaplı uygulamasını 1961’de kullanmaya başladık.

Ve 1965’de Deming Uygulama Ödülünü almaya hak kazandık. Toyota grubunun diğer işletmeleri de bir biri ardından bu ödülü aldılar.

Dr. Deming’in öğrettiklerini uygulamaya devam ettikçe, hem ürünlerimizin kalite seviyesini yükselttik hem de işletmedeki operasyonların verimliliğini, etkinliliğini arttırdık.….

Günümüzde, hem her iş sahasında hem de toplumsal alanda hızlı global yeniden yapılanma ile yüz yüzeyiz.

Bu karşı konulamaz değişimlerin ortasında, farklı geniş çevrelerden gelen hissedarlara değer sağlamak zorunda olan işletmeler

· Çevresel koruma,

· Tamamıyla müşteri merkezli yönetim pratikleri,

· ve işletme değerlerini en üst seviyede tutma

gibi kalite innovasyonu ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşmaya başladılar.

Geçmiştekinden daha da fazla şimdilerde;

Dr. Deming’in öğrettiklerini hatırlamaya ihtiyacımız vardır. Bu şekilde devam ederek, hem global müşterilerimiz hem de bizim işletmemiz fayda sağlayacaktır. Böylelikle, hepimiz için katkılı ve parlak bir geleceğin yolunu açabiliriz.”

WE Deming‘in sözlerinin üzerinde düşünülmesinin yararlı olduğu, teorileri ve felsefesi üzerinde akademik camianın ve endüstriyel liderlerin ciddiyetle durduğu, globalleşmenin zorladığı değişimlerin kalite innovasyonu olduğu, bu değişimlere işletmelerin uyum sağlamasının ve karlı hale dönüştürülmesinin de Dr. Deming’in öğrettiklerinin hatırlanmasından geçtiğini;

Bu söyleşide Dr. Toyoda belirtmektedir. Hem iş adamı hem de bilim adamı olan Dr. Toyoda, Toyota’nın başarılı olmasında önemli rol üstlenmesinden dolayı örnek alınacak bir şahsiyettir.

Makalelerimizde konu ile farkındalığı oluşturmak için, Dr. Toyoda’nın söyleşisinde ön plana çıkan izlenimlerini, bu izlenimlerin altında yatan gerçekleri ve ilgili gelişmeleri irdeleyeceğiz. Daha fazla bilgi için: https://ekonomiktransformasyon.blogspot.com/

Kaynak: SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.